Adatvédelmi irányelvek

 

Az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR - General Data Protection Regulation - EU 2016/679) meghatározza, hogy az Unicons KFT számára megadott személyes adatokat biztonságos körülmények között és csak a megadott célokra lehet használni. Ez az adatvédelmi nyilatkozat csak az uniconssrl.ro oldal számára érvényes, harmadik fél által birtokolt oldalakra nem, melyekért az Unicons KFT nem vállal felelősséget, sem tartalmilag sem adatvédelmi szempontból.

 

Személyes adatok

„Személyes adatok” címszó alatt minden egyéni adat értendő, azaz bármilyen információ egy beazonosított vagy beazonosítható természetes személyről (érintett személy”), amely névre, címre, személyi azonosítószámra, IP címre vagy telefonszámra vonatkozik. Egy beazonosítható természetes személy olyan személy, aki beazonosítható közvetlen vagy közvetve, különösen azonosító adatokra való hivatkozással, mint a név, azonosító szám, helyre vonatkozó adatok, online azonosító vagy egy vagy több olyan sajátos információra, amely az azonosságához tartozik fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichikai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi értelemben.

 

Begyűjtött személyes adatok

Kapcsolati űrlap

A felhasználó által, a kapcsolati űrlapon keresztül megadott személyes adatok: név - azonosításhoz használjuk, e-mail cím - kommunikációhoz használjuk. Ezeket az adatok önkéntes alapon gyűjtjük. Nem kerülnek ki harmadik félhez.

Google Analytics

Ezt az oldalt a Google Analytics segítségével monitorizáljuk, így minden információ a felhasználóról és ezek viselkedéséről átkerülnek  Google-hez, ahol feldolgozzák ezeket, és elérhetővé teszik az oldal adminisztrátorai számára. Ezeket az adatokat csak elemzésre használjuk, az oldal funckióinak fejlesztésének céljából. Ezeket az adatokat automatikusan gyűjtjük, amikor Ön az oldallal kapcsolatba lép az ön által használt böngésző segítségével.

Az adatok tárolásának időtartama

A személyes adatokat csak a célok teljesítésének időtartamára tároljuk.

Az érintett személyek jogai

A természetes személyek jogainak védelme a személyes adatok feldolgozását illetően alapvető jognak számít. Az Európai Unió Alapjogi Chartájának (Charta) 8. cikkelyének (1) paragrafusa és az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 16. cikkelyének (1) paragrafusa biztosítják az egyén személyes adatainak védelmét.

Az érintett személyek jogai a személyes adatok feldolgozását és szabad mozgását illetően:

  • a tájékoztatáshoz és a hozzáféréshez való jog
  • az adatokba való beavatkozásnak joga
  • a helyesbítés joga
  • az adatok törlésének joga
  • a feldolgozás korlátozására vonatkozó jog
  • az adatátvitelhez való jog
  • az ellenkezéshez való jog és az automatizált döntéshozatali folyamat elenzése, beleértve a profilok létrehozását is 
  • a felügyelő hatósághoz benyújtott panasz joga (www.dataprotection.ro)

 

A tárolt személyes adatok kéréseinek kezelése

E-mailben vagy telefonon kérheti személyes adatainak törlését. Temészetesen törlünk minden információt, kivéve azt, amelyet adminisztratív, jogi vagy biztonsági okokból meg kell tartanunk. Megtörténhet, hogy az adatok törlését követően az Unicon Srl névtelenítheti ezeket az adatokat (ezáltal megfosztva a személyes jellegét) és folytatja a feldolgozást statisztikai célokra ezen feltételek mellett.